Interaktivní mapa, která si klade za cíl: informovat o produkci BRO v regionu obcí s rozšířenou působností jako zdroj potenciálního materiálu pro kompostování. Region obcí s rozšířenou působností byl volen proto, že jsou zde dostupná verifikovaná data, a současně je tento region chápatelný jako dopravně dostupný.

Vytvořená mapa, je v tuto chvíli nedostupná, na jejím zprovoznění se pracuje.

Při zobrazení celé republiky se zobrazují histogramy s produkcí BRO z firem (hnědá), obcí (tmavě zelená), jejich součet (světle zelená) a poslední sloupeček (oranžový) udává poměrově množství vykázaného kompostovaného BRO.

Při zobrazení mapy v měřítku 1:500 000 se již zobrazuje produkce BRO v jednotlivých ORP, vždy za patřičný kalendářní rok.

Při dalším zvětšení pohledu na mapu měřítko zobrazení 1:62 500 jsou k jednotlivým ORP zobrazeny v konkrétní číselné podobě.

Interaktivní mapa byla vytvořena v rámci řešení projektu NAZV QK1920177 „Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu“, finančně podporovaného MZe ČR.