Kompostování je vstupem do kouzelného světa přeměny odpadu na životodárnou půdu.

Reklama

Naše oborově zaměřené webové stránky nabízí efektivní způsob propagace vašich služeb a produktů.

V současné době nabízíme možnost reklamy formou odkazu na webové stránky inzerentů s krátkým popisem jejich nabídky pro obor kompostování.

Ceny jsou vždy stanoveny dohodou.

V budoucnu budeme nabízet svým inzerentům několik formátů bannerů různých velikostí.

 

Dodavatelé  techniky a služeb pro kompostování
Foragri s.r.o.

Adresa: Kamenická 3451, 276 01 Mělník, IČ: 246 84 511
Nabízená technika: drtiče, třídiče a překopávače firmy WILLIBALD, MENART a TS-Industrie

Laboratoř Morava s.r.o.

Oderská 456, Butovice, 742 13 Studénka,  IČ: 253 99 951
Nabízené služby: laboratorní služby v environmentální oblasti, zemědělství a potravinářství

MALCOM CZ s.r.o.

Adresa: Jiráskovo předměstí 2247/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 017 45 841
Nabízená technika: drtiče, třídiče a překopávače firmy DOPPSTADT a PEZZOLATO

MelioCon, s.r.o.

Adresa: Údolní 219/47, 147 00 Praha 4, IČ: 06042155
Nabízené služby: posouzení legislativní shody provozu kompostáren z pohledu podnikové ekologie a zejména odpadů, vypracování žádostí a provozních řádů k provozu podle zákona o odpadech a ovzduší, vodní havarijní plány aj. Prostřednictvím služby www.odpadysnadno.cz vedení online průběžné evidence odpadů a vypracování ročních hlášení za produkci a nakládání s odpady

Zapojte se do činnosti naší „Kompostářské asociace“ a podílejte se na rozvoji našeho oboru!