Kompostování je vstupem do kouzelného světa přeměny odpadu na životodárnou půdu.

Pro média

Zapojte se do činnosti naší „Kompostářské asociace“ a podílejte se na rozvoji našeho oboru!