Kompostování bioodpadů. Vzor pro cirkulární ekonomiku !

Proč kompostovat?

Kvalitní kompost je stabilní organické hnojivo, které má v půdě pozitivní vliv
na využitelnost živin rostlinami a minimalizaci ztrát živin vyplavením do spodních nebo povrchových vod.

Organická hmota dodaná do půdy kompostem zlepšuje fyzikální stav půdy, podporuje rozvoj půdního života a zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu a bránit erozi.

Biologicky rozložitelné odpady 2024

19. ročník konference
23. – 25. října 2024, Hotel Grand Litava, nám. Marie Poštové 49, Beroun
Zaměření konference: změny legislativy, bioodpady, kaly, hnojiva, kompostování, výroba zahradnických substrátů na bázi kompostů a jejich uplatnění. Detailní info zde

Proč „Kompostářská asociace“?

 

Snažíme se o rozvoj a podporu kompostování v České republice a hájíme zájmy kompostářského oboru.

Našim cílem je vytvořit jedno kontaktní místo pro všechny kompostáře, kde mohou vzájemně sdílet příklady dobré praxe.

Chceme být hlavním konzultačním partnerem státních orgánů při změnách platné legislativy.

Seminář Výroba a využití kompostu na zemědělské půdě

Na jaře letošního roku se ve vybraných městech republiky uskutečnil odborný seminář s názvem Výroba a využití kompostu na zemědělské půdě.

Mezinárodní týden kompostování (International Compost Awareness Week)

V termínu od 3. - 9. května probíhá Mezinárodní týden kompostování (International Compost Awareness Week) Existuje mnoho důvodů, proč recyklovat bioodpady na organické hnojivo - kompost. Zvýšené zdraví půdy Snížené použití pesticidů a chemikálií Snížení půdních a...

Interaktivní mapa produkce BRO v ČR

Interaktivní mapa, která si klade za cíl: informovat o produkci BRO v regionu obcí s rozšířenou působností jako zdroj potenciálního materiálu pro kompostování. Region obcí s rozšířenou působností byl volen proto, že jsou zde dostupná verifikovaná data, a současně je...

Stanovisko ve věci statková hnojiva

Stanovisko Ministerstva životního prostředí - odboru odpadů ve věci, zda statková hnojiva (sláma, hnůj atd.) a jiné přírodní látky pocházející ze zemědělství jsou odpadem

Koronavirus – COVID – 19 – zpracování kalů z ČOV na kompostárnách

Kal z čištění komunálních odpadních vod není z pohledu obsahu koronavirů infekčním odpadem. Zatím nebyl popsán přenos z člověka z exkrementů. Kaly jako takové jsou navíc na kompostárny dodávky často jako nějakým způsobem upravené či hygienizované. Toto prohlášení bylo...

Kompostování je životaschopný obor!

Kompostování patří budoucnost !

Spojujeme kompostáře z celé České republiky, sdílíme své problémy, ale i rady a postřehy. Pomáháme si a pomáháme tak celému oboru.

Klademe důraz na „správnou praxi“, na odpovídající technologické vybavení, na nutnost sladit ekologický aspekt naší práce s ekonomikou provozu.

Hájíme zájmy kompostářského oboru. Přidejte se k nám.

Bioodpad na skládky nepatří!

Bioodpad – cenná surovina !

Směsný komunální odpad obsahuje až 50% biologicky rozložitelné složky, kterou lze zpracovat na organické hnojivo – kompost!

Podporujeme třídění bioodpadu a jeho zpracování v našich provozech, ne jeho ukládání do těles skládek.

Kompostování bioodpadů – vzor pro cirkulární ekonomiku !

Kompost – pro půdu to nejlepší!

Aplikací kompostu bojujeme s půdní erozí a suchem!

Kvalitní kompost – organické hnojivo, které potřebuje nejen zemědělská půda.

Kompost zlepšuje zdraví rostlin i půdy, zajišťuje dostupnost živin a napomáhá stabilizaci výnosů.

Aplikace kompostu na zemědělské půdy pomáhá nám všem!

Vytvoření podmínek pro uplatnění kompostu na trhu je na nás.

Zapojte se do činnosti „Kompostářské asociace“    a podílejte se na rozvoji našeho oboru!