Kompostování je vstupem do kouzelného světa přeměny odpadu na životodárnou půdu.

Napsali o nás

Červenec 2020Časopis Odpadové fórum

článek „Kompostování je klíč k materiálové recyklaci bioodpadů či kalů i k oživení půdy organickou hmotou“

článek „Informace o činnosti Kompostářské asociace z.s.“

Květen 2020Radiožurnál – Český rozhlas

9.5. 2020 byla  v rámci odpoledního bloku zmíněna Kompostářská asociace a důležitost organické hmoty v půdě v rámci Mezinárodního týdne kompostu

ODPADY – odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí

článek „Bioplasty v kompostu“

Březen 2020Zemědělec – odborný a stavovský týdeník

článek „Kompostáři založili novou asociaci“

Březen 2020Komunální technika – časopis

článek „Kompostáři založili novou asociaci“

Březen 2020ODPADY – odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí

článek „První asociace kompostářů“

Říjen 2019Odpadové fórum – časopis

Kompostářská asociace – kompostářský manifest – článek

Únor 2020
  • www.enviweb.cz Informace o založení Kompostářské asociace z.s.
  • Česká asociace odpadového hospodářství Informace o založení Kompostářské asociace z.s.

  • www.prumyslovaekologie.cz Kompost z bioodpadu by nalezl odbyt, pokud by se povinně přidával do půdy

Zapojte se do činnosti naší „Kompostářské asociace“ a podílejte se na rozvoji našeho oboru!