V termínu od 3. – 9. května probíhá Mezinárodní týden kompostování (International Compost Awareness Week)

Existuje mnoho důvodů, proč recyklovat bioodpady na organické hnojivo – kompost.

  • Zvýšené zdraví půdy
  • Snížené použití pesticidů a chemikálií
  • Snížení půdních a jiných chorob rostlin
  • Snížené emise metanu ze skládek
  • Kompost významně přispívá ke zmírnění změny klimatu

Mezinárodní týden kompostování podporují: