Stanovisko Ministerstva životního prostředí – odboru odpadů ve věci, zda statková hnojiva (sláma, hnůj atd.) a jiné přírodní látky pocházející ze zemědělství jsou odpadem