Kompostování je vstupem do kouzelného světa přeměny odpadu na životodárnou půdu.

Konference Biologicky rozložitelné odpady 2023

Termín: 11. – 13. října 2023
Místo: Hotel Grand Litava, nám. Marie Poštové 49, Beroun
  
Zaměření konference: změny legislativy, bioodpady, kaly, hnojiva, kompostování, výroba zahradnických substrátů na bázi kompostů a jejich uplatnění
  
Cena:
odborné exkurze (1. den) – 1.000 Kč (v ceně zahrnuta doprava autobusem z Berouna na místa exkurzí, oběd)
konference (2. a 3. den) – 4.400 Kč (konferenční poplatek, občerstvení, oběd, společenský večer)
  
Termín pro podání přihlášek: 4. října 2023 – kontakt pro pozdější přihlášky tel. 724 782 359, info@kompostarska-asociace.cz
  

Ubytování:

Ubytování si hradí každý účastník sám.
Dostatečné ubytovací kapacity jsou rezervovány přímo v Hotelu Grand Litava. Termín pro rezervaci je ze strany hotelu stanoven do 29.9.2023. Po tomto datu budou přijímány rezervace dle aktuálních volných kapacit.
Kontakt: Hotel Grand Litava, nám. Marie Poštové 49, 266 01 Beroun, https://www.grandberoun.cz/cz/

Program konference:

 

Středa 11.10.2023 – 1. den – exkurze

7:00 – 16.00

Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) – spalovna odpadu provozovaná společností Pražské služby a.s., Praha 10 – Malešice.
Kompostárna hl. m. Prahy provozovaná společností Lesy hl. m. Prahy, Praha – Slivenec.
Koněpruské jeskyně.

Z důvodů problematické dopravy na místa jednotlivých exkurzí bude komplikované absolvovat trasu vlastními vozidly. Zvažte tedy prosím, cestu autobusem s nástupem v Berouně před hotelem nebo před prodejnou IKEA Zličín. 

Čtvrtek 12.10.2023 – 2. den – přednášky

8:00 – 9.00 – Registrace účastníků

9.00 – 9:30 – Zahájení konference

Ing. Jan Švejkovský, Ph.D. – Kompostářská asociace, z.s. – Přivítání, úvodní slovo
Ing. Věra Kovářová – 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Úvodní slovo
Ing. Jana Krutáková – předsedkyně výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Politika a praxe, pohled ze sněmovny

9.30 – 10.30 – 1. blok

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – MENDELU – Klimatické změny a zemědělství – dopady a adaptace
Ing. Miroslav Florián, Ph.D. – ÚKZÚZ – Organická hmota včera, dnes a zítra

10.30 – 11.00 – Občerstvení

11.00 – 12.30 – 2. blok

Ing. Veronika Jarolímová  – MŽP – Aktuální informace k nakládání s bioodpady
Ing. Martin Liška – MZe – Novinky v české a evropské legislativě hnojiv
Ing. Petr Jílek – MZe – Aktuální témata a priority v oblasti zemědělství
Ing. Bc. Kamila Řebíčková – ÚKZÚZ – Sledované parametry a vyhodnocení kontrolních vzorků organických hnojiv při úředních kontrolách

12.30 – 13.30 – Oběd

13.30 – 15.00 – 3. blok

Ing. Jaroslav Záhora, CSc. – MENDELU – Nedívejte se na únik CO2 zlýma očima
Ing. Radim Polák – Magistrát hl. m. Prahy – Systém nakládání s bioodpadem v hlavním městě Praze
Ing. Radim Kužel – Soufflet Agro, a.s. – Regenerativní zemědělství

15.00 – 15.30 – Občerstvení

15.30 – 16.30 – 4. blok

Doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D. – ČZU – Ekonomické aspekty aplikace kompostů
Závěrečná diskuze

Pátek 13.10.2023 – 3. den – přednášky

9.00 – 9.45 – 1. blok

Mgr. Jana Skopalíková – Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje – Koncepce rozvoje odpadového hospodářství ve Středočeském kraji
Ing. Klára Malíková – SFŽP – Dotační možnosti – kompostování a aplikace kompostů
Ing. Klára Šestáková – AGRO CS a.s. – Aktuální situace v uplatnění kompostů na zemědělskou půdu

9.45 – 10.15 – Občerstvení

10.15 – 11.15 – 2. blok

Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. – Fertia s.r.o. – Výroba zahradnických substrátů na bázi kompostu
Ing. Jakub Malimánek – emHorten  – Využití substrátů na bázi kompostu v zahradnické praxi